Ambassadors Online – Academic Public Diplomacy

שגרירים ברשת – הסברה ישראלית אקדמית

צור קשר

צור קשר עבור כל שאילתה

פרטי התקשרות

טלפון:

Mr. David Gurevich – 052-4589444

Mr. Amit Kardosh – 054-5618959

Ms. Hadar Carmon – 052-4618288

אֶלֶקטרוֹנִי:

שגרירים באינטרנט ( השגרירים Bareshet ),

מרכז הבינתחומי Comper לחקר האנטישמיות וגזענות

אוניברסיטת חיפה ,

Mt.Carmel , חיפה 31905

יִשְׂרָאֵל